Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Textbestandteil ::
Tauler, Johannes (?) [Tauler, Johannes]: Predigt KT 14ra 'Hora est iam nos de somno surgere'

Enthalten in:Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Ms. germ. fol. 242
Tauler, Joh.: Predigten gesammelt durch Petrus Noviomagus. 1550. (Abschrift des Drucks)
lfd. Nr.:9
Foliierung:16r-17v
Verfasser:Tauler, Johannes (?) [Tauler, Johannes]
Bezeichnung/Überschrift:Predigt KT 14ra 'Hora est iam nos de somno surgere'
Incipit:Hier volgen die geestlicke sermoenen des verluchten leerres doctor Johannis Tauleri bewijsende den rechten gront eens waeren kerstelicken levens welcke een deel nye gevonden sijn. Ende die anderen voirgedructe die dus lange doir af ende toe settynge yammerlick verandert ende verdunckert waren nu vlytelick nae olden geschreven boecken trouwelick gebetert sijn. Opten yersten sonnendach inder advent dat wij sullen opstaen uut onse sunden onse viande verwynnen ende due genadenrijcke toecoemst ons heren toe verwachten ende toe waernen in ons. Een sermoen Johannes Tauler.
Hora est iam nos de somno surgere. Romanos XIII. Het is tijt dat wij vanden slaep op staen et cetera. Huden begeet men dat begynne der advent, dat is der toecoemst onses heren. Ende het is een zeer genuechlicke hoechtijt nu aenstaende dair van zeer genuechlick ende aendachtich wort gelesen ende gesongen inder heiliger kercken. Want ...
Explicit:... beste. Sij en syen oeck niet of sij god hoege of neder setten wille, want hem en smaeckt niet dan den godlicken wille in allen dingen gelick. Dat ons allen dit geschye des gunne ons god. Amen.
Texttyp:Predigt
Anlass:T1
Bibelstellen:Rm 13,11
Parallelüberlieferung:B 1 (16r-17v), Kö 3 (24v-26v);
Drucke: KT (f. 14r-15r)
Parallelbestand ermitteln +
Eingestellt am: 15. Mär 2018 13:57
Letzte Änderung: 16. Jul 2018 15:20
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku-eichstaett.de/14269/