Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Textbestandteil ::
Tauler, Johannes [Tauler, Johannes]: Predigt V41

Enthalten in:Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Ms. germ. fol. 242
Tauler, Joh.: Predigten gesammelt durch Petrus Noviomagus. 1550. (Abschrift des Drucks)
lfd. Nr.:95
Foliierung:152v-154r
Verfasser:Tauler, Johannes [Tauler, Johannes]
Bezeichnung/Überschrift:Predigt V41
Incipit:Dat II sermoen hoe onse schepken in die hoecht opgevuert moet werden van alle dat god niet en is.
Cum turbe irruerent in Jhesum. Luce V. In desen ewangelio vander tijt leest men onder ander woerden dat onse gynge in een schypken dat was Symons ende hyet hem dat hij dat schyp een weynich op in die hoechte vanden lande vuerden. (...) Doe vyel sunte Peter voir onsen here ende sprack: Gaet uut van my want ick bijn een sunder. Dit schijp dat onse here in die hoecht heyt op vueren dat en is anders niet dan des menschen gemoede inwendich ende sijn meyninge. Dit schijp veert in dien sorchlicken woedende meer deser werlt die alle wege in enen woeden is, nu lief, nu leet, nu dus, nu soe. Hoe ...
Explicit:... barmhertich. Sij en sijn niet strenge noch hartmoedich, meer zeer genadich ende het en is niet te geloeven dat dese menschen ummer van god moegen gescheyden werden. Tot welcker volcomenheit ons allen god help. Amen.
Texttyp:Predigt
Anlass:T46
Bibelstellen:Lc 5,1
Parallelüberlieferung:Amst 1, Au 1, Au 3, B 1, B 4 (unvollständig), B 5, B 6, B 13, B 15, B 20, E 1, Ga 5, Ga 7,Ka 3, Ka 5 (Don), Kö 3, Le 1, M 5, M 8, M 13, M 17, M 21 (Auszug), N 1, N 3, N 11, Park, Sa 4, Sa 5, St 3, St 4, Wo 1, Wo 2, Wü 2;
Drucke: LT (138), AT (110), BT (87v-89v), HsT (76), KT (159r-161r), ST (246).
Edition:Vetter, F. (Hg.), Die Predigten Taulers. Aus der Engelberger und der Freiburger Handschrift sowie aus Schmidts Abschriften der ehemaligen Straßburger Handschriften (DTM 11), Berlin 1910 (ND Dublin/Zürich 1968), Nr. 41.
Parallelbestand ermitteln +
Eingestellt am: 16. Apr 2018 19:01
Letzte Änderung: 01. Okt 2019 16:53
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku-eichstaett.de/14846/