Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Handschrift ::
[Geistliche Sammelhandschrift]

Kodikologischer Teil

Bibliothek:Gent, Universiteitsbibliotheek
Signatur:Hs. 1330
Siglen:
 • G. 2. (Tauler-Sigle, Lieftinck)
 • Ge 4 (Tauler-Sigle, Hofmann
 • Ge 5 (Tauler-Sigle, Mayer)
 • Ge5 (Eckhart-Sigle, Quint)
Titel lt. Katalog:[Geistliche Sammelhandschrift]
Provenienz:Privatbesitz (?) Bl. 29r: desen Boeck hooert toe enken van houen...; Bl. 150r: desen bock ghoert toe anna bec (oder ber) van der hoven. Später, Ende 16. Jh.: desen bock hoert die schoele van sc lucien toe. ab 1879 in der Universitätsbibliothek Gent (Eintrag von Willem de Vreese: Dit handschrift werd in 1879 gedocht van C. A. Serrure, samen met twee andere die thans onder n° 895 en 896 te vinden zijn, voor twee honderd frank. Zie het "Dossier Serrure", no 30, 50 en de daar bijliggende losse schuldbekentenis van C. A. Serrure. 15. Mei 1915. Willem de Vreese)
Provenienz ermittelt durch:Mayer, S. 231; Lieftinck, S. 89; Einträge
Vorbesitzer:
 • enken van houen
 • anna bec/ber van der hoven
 • schoele van sc lucien toe
Alter:15. Jh. (1400-1475)
Alter ermittelt durch:Mayer, S. 231
Entstehung:Konvolut aus 14 später zusammengebundenen Teilen; daraus ergeben sich unterschiedliche Entstehungszeiträume (jedoch alle im Lauf des 15. Jahrhunderts), unterschiedliche Beschreibstoffe und Formate
Einträge:29r: desen Boeck hooert toe enken van houen...
35b: desen boeke (?)
127b: desen bock hoert
150a: onder aan de pag., ondersteboven, eerder met een in den inkt gedoopt potlood, dan met de pen: (Lieftinck, S. 89)
d desn‾ bock J (?) hoert toe anna ve (?) hoert toe anna ve (?) van der houen god sijn loef vandesen die (?) god beleet daen salt beeter (?)
173b: Van een hand uit het eind der 16e eeuw (Lieftinck, S. 89):
desen bock hoert die (?) scschoele van s(?) lucien toe
unter 173 Eintrag von Willem de Vreese von 1915: Dit handschrift werd in 1879 gedocht van C. A. Serrure, samen met twee andere die thans onder n° 895 en 896 te vinden zijn, voor twee honderd frank. Zie het "Dossier Serrure", no 30, 50 en de daar bijliggende losse schuldbekentenis van C. A. Serrure. 15. Mei 1915. Willem de Vreese (daneben mit Bleistift ein großes Fragezeichen, siehe für das Schuldbekenntnis: Sonstiges)
Schreibsprache:mittelniederländisch
Schreibsprache ermittelt durch:Mayer, S. 231
Beschreibstoff:Papier mit einzelnen Pergamentblättern
Umfang:II + 173 Bll.
Lagen/Foliierung:(V-1) (9) + V (19) + (VI+1) (32) + IV (40) + (IV+1 [-1 (460)]) (49) + 2 VI (73) + (VI-2[-1]) (83) (461) + V[-2 (462)] (93) + 3 V (123) + IV (131) + VI (143) + IV (151) + V [-1 (463)] (161) + [1 (464)] + (VI-1) (173). In het eerste katern ontbreekt vooraan, met tekstverlies, een blad; in het derde is achteraan een blad toegevoegd; in het laatste katern is het laatste blad uitgespaard. Voor de verdere samenstelling, zie de noten bij de opbouwformule hierboven. Alleen de binnenste diploma's van de eerste twee katernen zijn van perkament (fol. 4-5 en 14-15). Reclamen (of resten van -) op fol. 19v°, 49v°, 61v°, 73v°, 123v°, 131v°, 143v°, 151v°, 161v°. [...] Moderne foliëring met potlood van 1 tot 173 (Reynaert, S. 168)
Wasserzeichen:
1.
(bl. 1,2): Gekroond schild met drie leliën, geheel gelijk aan De Stoppelaar, XIV, 5 (Middelburg, 1473); Briquet, nr. 1697 (Metz, 1472) (Lieftinck, S. 66);
2.
Paus op troon met tiara en sleutel (slechts het onderste deel zichtbaar), voor zoover te onderscheiden, gelijk aan Briquet nr. 7547 (Beauvais, 1471); volgens De Vreese +/- 1446-1465. (Lieftinck, S. 67);
3.
(24,25) Een gekroond wapenschild met drie leliën, waar onder een letter hangt, die niet te definieeren was, hetzelfde als Briquet nr. 1739 (gevonden in Namen, 1468; Brugge, 1473; Rotterdam, 1462). (Lieftinck, S. 69);
4.
1. Bl. 50/51, 62/63. Een figuur als voorkomt bij De Stoppelaar I, 9 en 10 (doch met een Byzantijnsch kruis erboven), dat in Zeeland eerst 1410 voorkomt, doch in Blois reeds 1363. Niet bij Briquet of B.N.M. 2. Bl. 68/69 en 82. Een dolfijn als Briquet nr. 5817 (Nieuwpoort 1415, 1417/18), ongeveer gelijk aan De Stoppelaar VIII, 9, in de grafelijke rekeningen van 1417 aangetroffen. (Lieftinck, S. 75-76);
5.
1. Fol. 90/93: Een hand met 5-puntige ster, ongeveer gelijk aan Briquet nr. 11087 (Maastricht, 1435); de ster rust echter met één punt onmiddellijk op den middenvinger. 2. Fol. 104 tot 143: Een lelie, gedekt door een leliekroon, volkomen gelijk aan Briquet nr. 7223 (Leiden, Stadsarchief: Tresoriersrekeningen van 1420). Volgens De Vreese komt dit merk 1432 nog voor. (Lieftinck, S, 85);
6. Bl. 153-161 wie bei 4.
doch ditmaal op de nerf (Lieftinck, S. 87);

F. 48, 83-85, 152 und 162 herausgerissen. Moderne Foliierung'' (Quint, S. 11)
Blattgröße:aufgrund des Zusammenbindens verschiedener Teile, verschiedene Angaben (siehe Lieftinck, S. 65-89)
Format Schriftraum:aufgrund des Zusammenbindens verschiedener Teile, verschiedene Angaben (siehe Lieftinck, S. 65-89)
Spalten:aufgrund des Zusammenbindens verschiedener Teile, verschiedene Angaben (siehe Lieftinck, S. 65-89)
Zeilen:aufgrund des Zusammenbindens verschiedener Teile, verschiedene Angaben (siehe Lieftinck, S. 65-89), variiert von 15-35 Zeilen
Schriftarten:aufgrund des Zusammenbindens verschiedener Teile, verschiedene Angaben (siehe Lieftinck, S. 65-89)
Hände/Schreiber:12 verschiedene Hände, siehe Reynaert, S. 169
Buchschmuck:23b unten: zzer onhandig geteekend en gekleurd miniatuurtje in een omlijsting van twee zwarte concentrische lijnen, voorstellende een man met onzichtbaar gemaakt hoofd in een blauw jasje met witten boord en wit schootsvel, gele kousbeenen en bruine schoenen, staande op een groen grondje. In de rechterhand heeft hij een tang (blauw), en de linker-, die opgeheven is, houdt een hamer (blauw met gelen steel) vast. Daar omheen leest men op drie linten, die op twee plaatsen buiten de omlijsting gaan, met roode letters, de volgende zinnetjes: Ich heit lijden ende verdriet gods bode. / Der yersten brief. heit gods brief. / Der ander brief. heit lucifers (Lieftinck, S. 68)
Einband:Het hs. is gebonden in een band met een licht-kalfslederen rug. [vermutlich nach 1922: Toen Emonds het hs. gebruikte, had het nog den oorspronkelijken band, door De Puw: I, 3, pag. 705 beschreven als: lederen band op hout.] (Anm. 1) Op den rug een marokijnlederen stukje met den titel: VARIA MANUSCRIPTA NEERLANDICA in gouden letters; onder aan met kleine letters: MS 1330. (Lieftinck, S. 89)
Sonstige Vermerke:Lieftinck unterscheidet die XIV Teile bei seiner Analyse der Handschrift, hier soll die Handschrift jedoch als Ganzes betrachtet und bearbeitet werden. Für nähere Informationen zur Untergliederung und zu den einzelnen Textstücken siehe Lieftinck, S. 65-89;
Lieftinck beschreibt auf S. 89 das bijliggende losse schuldbekentenis, das aber nicht mehr bei der Handschrift gefunden wird
ID der Handschrift:2926

Enthaltene Texte

Zählung Foliierung Texttyp Titel Anlass Bibelstelle
1. 1a-18b Stundenbuch Exzerpt Seuse, Heinrich OP (2VL 8, Sp. 1109-29): Horologium sapientiae (2VL 8, Sp. 1123f.)
2. 18b-19b Textstück (Fragment) Anonym: Fragment
3. 20a-21a Textstück Anonym: de zeven kruiswoorden
4. 21a Textstück (?) Anonym: dichtregels
5. 21b-22 Gebete und Meditationen Anonym: Vanden drie conighen die onsen heer offerden gout. wieroec. ende myrre
6. 22-23b Gebete und Meditationen Anonym: Vanden heilighen confessoer iosef maghet ende marien man
7. 23b Miniatur Anonym: Miniatur
8. 24a-25b Textstück Anonym: Van eynen pelgrijm die gheern hadde gheweest ten hoghen ijerusalem. mer hem ontmoetdende vele perikele ende teghenheiden daer hi ouermits der gracien gods af verloest was. Mer hem ontmoetdende noch eyn smeet. mit eynen voerscoet. hamer ende tanghe / doen hi weenden alle perikele doer gheweest te hebben.
9. 25b-26b Textstück Anonym: Vander noettorft dis pelgrijms
10. 26b-27b Textstück Anonym: Vander groter abbusye ende blijntheit der wereltlikere eere ende staet
12. 28b-29a Textstück Anonym: Vanden leckers die honnen bueck voer god aen beeden in deser tijt
13. 29b-30a Textstück Anonym: Sinte iacob schrijft in sijnre epistole van den loue ende lastere eynre tonghe Iac 3,1-11
14. 30a-30b Textstück Anonym: Dicta over zwijgen en spreken: Arsenius en anoniemen
15. 30b Textstück Anonym: Vander verduldicheit seet meister ian gerson cancellier van parijs
16. 31b Textstück Anonym: Wat eynen goiden pelgrijm toe hoert inder wandelinge
17. 32-32b Traktat Anonym: Van nernsticheit
18. 32b Textstück Anonym: Over penitentie
19. 33a Textstück Anonym: S(?)it tuo ciste (?) benedictus sit locus iste... (ohne Bezeichnung)
20. 33b Textstück Anonym: Confiteor (ohne Bezeichnung)
21. 34-40b Textstück / Lehre (?) Anonym: Der goeder leiken reghel
22. 41a Meditation Anonym: een meditatie over het kruis des Heeren (I)
23. 41a Meditation Anonym: Dat werde cruys ihesu christi moet mijn bedde sijn... (ohne Bezeichnung) / een meditatie over het kruis des Heeren (II)
24. 41a-41b Traktat Anonym: tractaatje / [Twaalf punten die een mens hinderen]
25. 42a-43a Gebet / Legende (?) Anonym: Vander heiligher maghet ende martelerssen sinte Dorothea. een ghebet getrocken wt haerre legenden
26. 43b Bibelzitat Anonym: Van behoetheit der spraken / [Dicta van Salomon, Paulus, Augustinus, Christus]
27. 44a-46a Traktat Anonym: Officium Missae (2VL 1, Sp. 739-740) / [Officium misse de quinque vulneribus christi...]
28. 46ab Textstück Anonym: Dit is liber generationis ihesu xi. datmen leest in kersnacht in die yerste misse
29. 46b-47b Textstück Anonym: Dit is eyn deuoet lietgen vanden heilighen kerste [met muzieknotatie]
30. 49ab-49b Textstück Anonym: Die heilighe pous gregorius ende sijn nauolghers hebben verleent twintich dusent iaer ende xxx jaer aflaets den ghenen die met rouwe ende biechte deuotelic op hun knye lesen voer dat heilich vruys of die wapen der passien xp‾i die nauolghende vijf oracien met vijf pater noster ende aue maria [Pseudo-Gregorius, Gebed tot de Wapenen Christi]
31. 94r-v Gebet Anonym: Die dit ghebet tot ihesum inder missen leest verdient twe dusent jaer aflaets.
32. 49v Gebet Anonym: Dit ghebet van onser vrouwen ghelesen verdient twe hondert ende sestich daech aflaets.
33. 50-64b Predigt Tauler, Johannes: Predigt V81 T 61 Mt 22,4
34. 64b-75a Predigt Tauler, Johannes: Predigt Corin I, 15 + Corin I, 16 2 Cor 5,17
35. 75a-81a Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck VI
36. 81a-82 Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck VII
37. 83-85 nicht erschließbar Anonym: (Bezeichnung nicht mehr erkennbar)
38. 86-88b Traktatexzerpt Meister Eckhart (Pseudo): Traktat "Schwester Katrei" (2VL 8, Sp. 947ff.), Exzerpt
39. 88b-89a Exempel Anonym: Wilt u weten oftu dinen euenkersten mins gelijc di seluen dat saltu daer ande proeuen... (ohne Bezeichnung) / [Meesterexempel]
40. 92a-94b Sprüche Anonym: 12 Meister zu Paris (2VL 9, Sp. 201-205)
41. 94b-95b Traktat Anonym: Zwölf-Früchte-Traktat (2VL 3, Sp. 295-299) / [Twaalf vruchten van de Eucharistie]
42. 95b-96a Textstück Anonym: [Twaalf punten die de geestelijke mens hinderen]
43. 95b-96a Textstück Anonym: Op enen tijt vraghede myn here sinte jan ewangeliste onse here... (ohne Bezeichnung) / [Samenspraak tussen Jezus en Johannes]
44. 96a-97b Exempel Anonym: Het gheuiel op enen tijt dat mijn here sente bernaert sat onder .v. sijnre broeders omme te hebbene met hen collacie... (ohne Bezeichnung) / [Exempel over St. Bernardus]
45. 98a-101b sententien van patres (Lieftinck, S. 78) Anonym: Goede punten (I)
46. 101b Textstück [Ortlieb von Straßburg] (2VL 7, Sp. 55f.): Het was een heilich mensche hi hiet oertlief... (ohne Bezeichnung)
47. 101b-104b sententien van patres (Lieftinck, S. 78) Anonym: Goede punten (II)
48. 104b-105b Textstück Anonym: Dit sijn gracien die god gheuet inder zielen
49. 105b-106a Traktat Anonym: Dit sijn x woerde die goet sijn ghemerct ende gehouden
50. 106a-108a Evangelium (Exzerpt) Anonym: Een evangelie-synopsis / [Excerpten uit een evangeliënharmonie]
51. 108a-109a Textstück Anonym: [Over zelfverloochening]
52. 109a-b Traktat Anonym: [Exempel van de vijf Leesmeesters] / Sprüche der fünf Lesemeister (Fassung II) (2VL 9, 192ff.)
53. 109b-111a Textstück Anonym: [Dicta en "goede punten": Christus, Augustinus, Gregorius, Bernardus]
54. 111a-112b Predigt Nikolaus von Straßburg OP (2VL 6, 1153-1162): Predigt vom Goldenen Berg (2VL 6, Sp. 1153ff.)
55. 112b-114a Exempel Anonym: [Exempel]
56. 114a-114b Exempel Anonym: [Exempel]
57. 114b-116a Textstück Anonym: [Dicta en "goede punten": Bernardus, Augustinus, Paulus, Christus, anoniem]
58. 116a-117b Textstück Anonym: [Over Maria en St. Jan]
59. 117b-118a Textstück Anonym: [Over zeven deugden]
60. 118a-b Textstück Anonym: [Dicta en "goeden punten": Bernardus, Augustinus, Gregorius, Johannes Chrysostomus, Ambrosius]
61. 118b-122b Traktat Anonym: Von armoede [Dicta van Seneca, Gregorius, Christus, Beda, Augustinus, David, "Philosophus" (Aristoteles?), Bernardus]
62. 122b-123a Traktat Anonym: [Vijf punten die de mens zeker maken van de hemel]
63. 123a-127a Textstück Anonym: Ho ghetrouwelic dat god ons bistaet [Dicta en "goede punten": Christus, Augustinus, Mattheus, Johannes Evangelist, Bernardus, Paulus, Gregorius, Eckhart, Job, Mozes, anoniemen]
64. 127a-129a Traktat [Meister Eckhart] (?): Van onbedriechlik[er] deuocien [ / Die Zeichen des wahrhaften Grundes (2VL 10, Sp. 1522ff.) (?)]
65. 129a-131a Gedicht Anonym: [Religieus-moralisierend gedicht]
66. 131b-132b Exempel (Dialogtraktat Exzerpt) Meister Eckhart (Pseudo): Traktat "Schwester Katrei" (2VL 8, Sp. 947ff.), Exzerpt
67. 132b-134a Traktat [Hugo Ripelin von Straßburg OP] (2VL 4, 252ff.): [Twaalf evangelische raden] / Die zwölf evangelischen Räte (2VL 10, Sp. 1643ff.)
68. 134a Textstück Anonym: (ohne Bezeichnung)
69. 134a-136a Traktat Anonym: Vanden heilighen kerst een mynlic lof
70. 136a-138a Traktat Anonym: van onser vrouwen
71. 138a-139a Traktat Anonym: Van ihesus mynne een scoen ryme
72. 139a-143b Textstück Anonym: [Dicta: Augustinus, Anselmus, Paulus, Bernardus, Gregorius, Seneca, Johanens Evangelist, Dionysius, Christus, David, Hugo (van St.-Victor?), Eckhart en anoniem]
74. 146a-b Textstück Anonym: [Oratio]
75. 146b-147a Textstück Anonym: Homen god louen sal
76. 147a-b Textstück Anonym: [Kruisdevotie]
77. 147b-148b Gebet Anonym: Een ghebet alsmen ten sacramente gaet
78. 149a-b Traktat Anonym: [Over het onderscheid tussen natuur en gratie]
79. 149b-151a Traktat Anonym: [Over het onderscheid tussen insprekingen van God of van de duivel]
80. 151a Traktat Anonym: [Vijf punten in verband met de Eucharistie]
81. 151b Textstück Anonym: (ohne Bezeichnung)
82. 153a-154a Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck VIII; enthält Exzerpt aus Meister Eckhart, DW I, Pr. 16b
83. 154a-155a Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck IX
84. 155a-161b Predigt Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck X
85. 162 Anonym: (ohne Bezeichnung)
86. 163a-173b Textstück Anonym: (ohne Bezeichnung)

Bibliographischer Teil

Katalog:Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 167-186.
Literatur:
 • Axters, S.G., Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta 1224–1500, Louvain 1970, S. 247.
 • Axters, S.G., Bijdragen tot en bibliographie van de Nederlandsch-Dominikaansche vroomheid, in: Ons Geestelijk Erf, Nr. 178.
 • Axters, S.G., De zalige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften, in: Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag, 1366-1966. Gesammelt und hg. von Ephrem M. Filthaut, Köln 1966, S. 343-396, hier S. 367.
 • Deschamps, J., Handschriften uit Sint-Truidense kloosters, overdruk uit: Tentoonstelling "De Sint-Truidense kloosters tot aan hun opheffing op het einde van de 18de eeuw", Sint-Truiden 1963, S. 31-51 (S. 15-16 van de overdruk, Nr. 14).
 • Deschamps, J., Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen, Hasselt 1954, S. 54-55, Nr. 79.
 • Hofmann, G., Literaturgeschichtliche Grundlagen zur Tauler-Forschung, in: Filthaut, Eph. (OP) (Hg.), Johannes Tauler. Ein deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag, Essen 1961, S. 436–479, hier S. 448.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, 65-89, 385 (G. 2.) u. Abdrucke 245-258, 271-273, 280-285.
 • Mayer, J.G., Die 'Vulgata'-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken (Texte und Wissen 1), Würzburg 1999, S. 231 (Sigle Ge 5).
 • Pauw, N. de, Middelnederlandsche gedichten en fragmenten, Gent 1893-97, S. 705-708.
 • Quint, J., Fundbericht zur handschriftlichen Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts und anderer Mystiktexte (Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke, Untersuchungen 2), Stuttgart u.a. 1969, S. 11f. (Sigle Ge5).
 • Schweitzer, F.-J., Ortlieb von Straßburg, in: 2VL 7 (1989), Sp. 55f., hier Sp. 56.
 • Ubbink, R.A., De receptie van Meester Eckhart in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen, Amsterdam 1978, S. 176-177.
 • Wijnpersse, A.G.M. v.d., De dietse vertaling van Suso's Horologium aeternae sapientiae, Groningen 1926, S. 21.
Literatur zu enthaltenen Texten:
 • Ampe, A., Een oud florilegium eucharisticum in een veertiendeeeuws handschrift (vervolg), O.G.E. 32, 1958, S. 56-90, S. 60-61 en de verwijzingen aldaar.
 • Auer, A., Leidenstheologie im Spätmittelalter (Kirchengeschichtliche Studien und Quellen, Bd. 2), St. Ottilien 1952, S. 71-75.
 • Axters O.P. St., Bijdragen tot een bibliographie van de nederlandsch dominikaansche vroomheid, S. 34, Nr. 95..
 • Axters O.P. St., Bijdragen tot een bibliographie van de nederlandsch dominikaansche vroomheid, S. 43, Nr. 115a.
 • Axters O.P. St., Bijdragen tot een bibliographie van de nederlandsch dominikaansche vroomheid, S. S. 52, Nr. 139.
 • Bihlmeyer, K. (Hg.), Heinrich Seuse. Deutsche Schriften, Stuttgart 1907 (ND Frankfurt a.M. 1961), S. 105*ff.
 • Borchling, K., Niederdeutsche Reiseberichte, Bd. I, in: Beihefte zu den Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Göttingen 1913, S. 102 und Bd. 4, S. 156.
 • Brethauer, K., Texte aus dem Umkreis Meister Eckharts im Haag, in: ZfdA 92 (1963), S. 158-164 (S. 160).
 • Bridel, Ph., Zeven Kruisworden. Overdenkingen, Amsterdam 1854.
 • Bushey, B.C., 'Sprüche der fünf Lesemeister' I und II und verwandte Texte, in: 2VL 9 (1995), Sp. 192–195 + 2VL 11 (2004), Sp. 1448. (zur Überlieferung) (weitere Literatur siehe dort)
 • Dolch, W., Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen auf Grund von Handschriften dargestellt, I. Teil, Diss. Leipzig/Weida i.Th. 1909, S. 13.
 • Dolch, W., Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen auf Grund von Handschriften dargestellt, I. Teil, Diss. Leipzig/Weida i.Th. 1909, S. 17, § 10.
 • Fröhner, C. W., Handschrift von Tauler, in: ZfdA 11 (1859), S. 30-34.
 • Haas, A./Ruh, K., Seuse, Heinrich, in: 2VL 8 (1992), Sp. 1123f.
 • Hayer, G., 'Die zwölf Räte Jesu Christi' ('Die zwölf evangelischen Räte'), in: 2VL 10, Sp. 1643ff. (weitere Literatur dort)
 • Hilg, H., Das 'Marienleben' des Heinrich v. St. Gallen (MTU 75), 1981, S. 42f. Anm. 73.
 • Hillenbrand, E. / Ruh, K. , Art. "Nikolaus von Straßburg OP", in: 2VL 6, Sp. 1153-1162. (weiter Literatur siehe dort)
 • Hillenbrand, E., Nikolaus von Straßburg. Religiöse Bewegung und dominikanische Theologie im 14. Jahrhundert (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 21), Freiburg i.Br. 1968, S. 38.
 • Hillenbrand, E., Nikolaus von Straßburg. Religiöse Bewegung und dominikanische Theologie im 14. Jahrhundert (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 21), Freiburg i.Br. 1968.
 • Hofmann, G., Literaturgeschichtliche Grundlagen zur Tauler-Forschung. In: Johannes Tauler - Ein deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag, hg. von Ephrem M. Filthaut, Essen 1961, S. 448.
 • Hüschen, H., Bern von Reichenau, in: 2VL 1, Sp. 739-740.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 65-66.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 65.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 66-67.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 67-68.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 67.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 68.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 69-70.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 69.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 70-71.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 70.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 71-72.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 71.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 72-73.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 72.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 73-74.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 73.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 74.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 76.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 77-78.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 77.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 78
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 78-79.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 78.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 79-80.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 79.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 80.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 81-82.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 81.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 82-83.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 82.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 83-84.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 83.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 84.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 85.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 86.
 • Lieftinck, G.I., De middelnederlandsche Tauler-Handschriften, Diss. Amsterdam/Groningen 1936, S. 87.
 • Lievens, R., De mystieke Inhoud van het Handschrift Dr P. S. Everts, Leuvense Bijdragen 51 (1962), S. 1-33 (S. 29-31).
 • Lievens, R., Jan van Leeuwen, in: 2VL 4, Sp. 506.
 • Lücker, M.A., Meister Eckhart und die devotio moderna (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 1), Leiden 1950, S. 158f.
 • Lüders, E., Meister Eckharts Wirtschaft, in: Studier i modern spraêkvetenskap 19 (1956), S. 85-124, hier S. 104-109.
 • Mayer, J.G., Die 'Vulgata'-Fassung der Predigten Johannes Taulers. Von der handschriftlichen Überlieferung des 14. Jahrhunderts bis zu den ersten Drucken (Texte und Wissen 1), Würzburg 1999, S. 231.
 • Preger, W., Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter. II, Leipzig 1893, S. 132-135.
 • Quint, J., Fundbericht zur handschriftlichen Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts und anderer Mystikertexte, Stuttgart 1969, S. 11.
 • Repertorium der ungedruckten deutschsprachigen Predigten des Mittelalters. Der Berliner Bestand, hg. von H.-J. Sch. u. Volker Mertens, erarb. von Susanne Behne, Jochen Conzelmann, Monika Costard, Britta-Juliane Kruse, Michael Mecklenburg u. H.-J. Sch. Philologische Datenverarbeitung Wolfram Schneider-Lastin, Bd 1, T. 2: Die Handschriften aus dem Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus in undis und benachbarte Provenienzen, S. 588. [Datenbankversion Stand 26.10.2004].
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 167-186. (weitere Literatur siehe dort unter Anm. 472)
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 170.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 170. (siehe dort weitere Literatur in Anm. 470)
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 171.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 171. (weiter Literatur siehe dort unter Anm. 475)
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 172.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 173.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 174.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 175.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 176.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 177.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 178-179.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 178.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 179.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 180-181.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 180.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 181-182.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 181.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 182-183.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 182.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 183-184.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 183.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 184.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 185.
 • Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de iniversiteit te Gent, Bd. II/1: De handschriften verworven na 1852, Gent 1996, S. 186.
 • Richter, D., Die deutsche Überlieferung der Predigten Bertholds von Regensburg (MTU 21), München 1969, S. 107f.
 • Ruh, K., Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskaner-Mystik und -Scholastik (Bibliotheca Germanica 7), Bern 1956, S. 260.
 • Ruh, K., Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. 3: Die Mystik des deutschen Predigerordens und ihre Grundlegung durch die Hochscholastik, München 1996, S. 245.
 • Ruh, K., Guiard von Laon, in: 2VL 3, Sp. 295-299. (weitere Literatur siehe dort)
 • Ruh, K., 2VL 1, Sp. 16.
 • Ruh, K., 2VL 9, Sp. 201-205.
 • Schmitt, P., 'Diu zeichen eines wârhaften grundes', in: 2VL 10, Sp. 1522ff. (weiter Literatur siehe dort)
 • Schweitzer, F.-J., 'Schwester Katrei', in: 2VL 8, Sp. 947ff. (weitere Literatur dort)
 • Schweitzer, F.-J., Der Freiheitsbegriff der deutschen Mystik: seine Beziehung zur Ketzerei der "Brüder und Schwestern vom Freien Geist", mit besonderer Rücksicht auf den pseudoeckartischen Traktat "Schwester Katrei" (Edition), Bern 1981.
 • Schweitzer, F.-J., Ortlieb von Straßburg, in: 2VL 7, Sp. 55-56. (weitere Literatur siehe dort)
 • St. Axters, Bibliotheca dominicana Neerlandica manuscripta, Löwen 1970, S. 144. (weitere Literatur dort)
 • St. Axters, Bibliotheca dominicana Neerlandica manuscripta, Löwen 1970, S. 204.
 • St. Axters, Bibliotheca dominicana Neerlandica manuscripta, Löwen 1970, S. 64-69.
 • Stammler, W., Albert der Große und die deutsche Volksfrömmigkeit des Mittelalters, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 1956 Heft 3, S. 287-319.
 • Stammler, W., Studien zur Geschichte der Mystik in Norddeutschland, in: Ruh, K., Altdeutsche und altniederländische Mystik, 1964, S. 386-436, hier S. 405, 407, 423ff.
 • Steer, G., Geistliche Prosa, in: Glier, I. (Hg.), Die deutsche Literatur im spätem Mittelalter: 1250–1370. Reimpaargedichte, Drama, Prosa (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart 3,2), München 1986, S. 306–370, hier S. 332–334.
 • Vreese, W. de, De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, Gent, Dl. I., S. 133.
 • Völker, P.-G., Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin, Teil 1: Überlieferung und Untersuchung (MTU 8), München 1964, S. 40f.
WWW-Ressourcen:

Auswertender Teil

enthaltene Predigten:
 • Tauler, Johannes: V81
  Corin I, 15 + Corin I, 16;
  Lieftinck VI; Lieftinck VII; Lieftinck VIII (+Eckhart-Exzerpt); Lieftinck IX; Lieftinck X
 • Meister Eckhart, Predigt 16b (DW I), Exzerpt
 • Nikolaus von Straßburg, Predigt vom Goldenen Berg
Typologisierung:Eckhart/Tauler
Eingestellt am: 18. Mär 2011 09:18
Letzte Änderung: 10. Mär 2014 11:45
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku-eichstaett.de/2926/