Titlebar
Einträge suchen
Einträge auflisten
Datensatz exportieren
 

Textbestandteil ::
Gheraert Appelmans: De glose op den Pater noster broeder Gheraerts Appelmans

Enthalten in:Brüssel, Bibliothèque Royale / Koninklijke Bibliotheek Albert I.. ms. 3067-73 (Kat.-Nr. 2362)
Iohannes Ruusbroec. Opera. En flamand.
lfd. Nr.:34
Zählung lt. Katalog:25
Foliierung:143r-151r
Verfasser:Gheraert Appelmans
Bezeichnung/Überschrift:De glose op den Pater noster broeder Gheraerts Appelmans
Incipit:Üb.: Dit es de glose op den pater noster broeder Gheraerts Appelmanns die lee...bi ere w...die rijck...re heet... deet daer sw[aer] penitencie een wou... - Inc.: Jheremias sprect : ghi selt mi heten vader, sprect die here. Hier om leert ons onse here Jhesus Cristus tanebedene ende te biddene den vader in den pater noster. Dat eerste wort sprect : Vadder. Hoe versta wi dat wort? ...
Explicit:... Wat verstaen wi in Marien ghebede? [...] Si vervolghde oec in minnen sine lere lutertlikerre dan ye creature in der tijt. Dat wi Gode den vader anebeden ende bidden, alsoet sijn eengheboerne sone bekint ende mint, den vader eerlijc ende ons salechlijc : dies helpe hi ons dore sine ontfarmechede. Amen.
Texttyp:Kommentar / Traktat
Personennamen:Jeremia
Literatur:
  • Kwakkel, E., Die dietsche boeke die ons toebehoeren. De kartiuzers van Herne en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400) (Miscellanea Neerlandica, Bd. 27), Leuven 2002.
  • Vreese, W. d., De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, 2 Bde. (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde, Reeks 6: 23), Gent 1900-1902, Bd. 2, S. 657f.
Sonstiges/Bemerkungen:Auf f. 151r-151v folgt ein Exzerpt eines mystischen Traktates: Luter weten ende wanen es onghelijc. Weten es in den hemel. Wanen es in der tijt. Dese redene versta ic alsus : wanende, ende late ende beslute algader mijn wanen ende dese redene in den onwandelbaren wetene Gods, ende in der ghemeinsamheit sijnre heylegner kerstenheit. (Vreese, S. 657-658; Kwakkel (2002), S. 232).
Zu den fehlenden Buchstaben in der Überschrift mutmaßt Vreese, daß sie aus Platzgründen getilgt worden seien: "De worden die op den naam appelmanns volgen zijn door den kopiist in margine geplaatst, daar er anders geen ruimte was. Nu zijn bij het afsnijden verschillende woorden en lettergrepen verloren gegaan." (S. 657)
Parallelbestand ermitteln +
Eingestellt am: 06. Mai 2013 14:01
Letzte Änderung: 06. Mai 2013 14:01
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku-eichstaett.de/7909/
Bookmark and Share